Privacy verklaring van vertaalbureau AABEE

Privacy verklaring

Hoe gaan wij met uw gegevens om?


"Lees hier onze Privacy verklaring"

Wie zijn wij?

Wij zijn Vertaalbureau AABEE, een wereldwijde leverancier van vertalingen van en naar alle talen die er naar streeft om haar opdrachtgevers te voorzien van de beste kwaliteit vertalingen en tolkendiensten.


Verwerking persoonsgegevens

  • Voor het aannemen en uitvoeren van uw opdracht of aanvraag en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.
  • Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Voor activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand en marketingactiviteiten.

Profilering en geautomatiseerde verwerking

Wij kunnen gebruik maken van geautomatiseerde systemen bij de verwerking van uw aanvragen en/of opdrachten. Wij kunnen dan analyses uitvoeren door uw persoonsgegevens te koppelen aan bijvoorbeeld doelgroep, vakgebied, locatie en persoonlijke voorkeuren. Op basis van deze analyses kunnen wij u al dan niet informatie sturen. Als u vragen heeft over onze geautomatiseerde verwerking, neem dan gerust contact met ons op.


Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Voor onze dienstverlening en administratieve verwerking maken wij gebruik van de diensten van derden zoals vertalers, tolken, proofreaders, tekstschrijvers en derden (o.a. accountants) die in opdracht van ons uw persoonsgegevens deels mogelijk zouden kunnen inzien. Aan die derden kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Met deze derden maken wij goede afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens.
Alle persoonsgegevens verwerken wij op uiterst zorgvuldige wijze en er wordt slechts een minimum aan gegevens verwerkt.

Aan ons verbonden medewerkers en ondernemingen zijn bevoegd om de persoonsgegevens die wij verwerken met elkaar te delen voor de correcte uitvoering van door u aan ons verstrekte aanvragen en opdrachten. De te verwerken persoonsgegevens worden slechts tot een uiterst noodzakelijk minimum gedeeld.

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om verwerking van uw dossier te kunnen voltooien en/of zo lang als wettelijk nodig is in verband met onze bewaarplicht.

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze websites te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Zo zijn alle medewerkers die van gegevens kennis kunnen nemen gehouden aan geheimhouding daarvan. Alle opgeslagen bestanden op onze servers worden middels encryptie opgeslagen en in gecodeerde back-up bewaard. Papieren documenten worden na afloop van onze bewaartermijn door fysieke vernietiging (shredder) verwijderd.

Als u onze website bezoekt, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden. Dit doen we om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden naar uw computer worden gestuurd om onze onderlinge communicatie en onze marketing beter af te stemmen.


Welke rechten heeft U?

  • Het recht op inzage, correctie en eventuele verwijdering van uw persoonsgegevens.
  • Het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of staken als wij niet de juiste persoonsgegevens verwerken.
  • Het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het kan dan zijn dat wij u een dienst niet langer kunnen aanbieden.
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Het recht om uw persoonsgegevens op te vragen zodat u deze kunt doorsturen naar een andere partij. Ook kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens door te sturen naar een andere partij.
Wilt u van deze rechten gebruikmaken, of heeft u andere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, Knooperf de Veldboer 1, 7679 WH Langeveen, of via info@aabee.nl


Meer informatie

Wilt u geen informatie meer over onze diensten ontvangen?
Geef dit dan aan ons door via info@aabee.nl of meldt u af op het laatst ontvangen Infobulletin.

Wij wijzen erop dat wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd eenzijdig kunnen wijzigen. De meest recente versie van deze privacyverklaring kunt u vinden op deze website van Vertaalbureau AABEE. Wij raden u aan de privacyverklaring op deze pagina met enige regelmaat te bekijken.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op:

Vertaalbureau AABEE
Knooperf de Veldboer 1
7679 WH Langeveen
085 – 13 04 268


Disclaimer

Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website en mobiele diensten correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie onvolledig of onjuist is. Vertaalbureau AABEE is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van deze informatie is ontstaan. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzingen naar onze site bevatten die wij niet onderhouden. Vertaalbureau AABEE mag de inhoud van deze site en mobiele diensten zonder kennisgeving wijzigen.
Wij wijzen erop dat wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd eenzijdig kunnen wijzigen. De meest recente versie van deze privacyverklaring kunt u vinden op deze website van Vertaalbureau AABEE. Wij raden u aan de privacyverklaring op deze pagina met enige regelmaat te bekijken.

Laatste update: 16 mei 2018